17 – FRANZ STOCK ET OTTO ABETZ

Franz Stock plaide auprès de l’ambassadeur d’Allemagne en faveur des jeunes résistants emprisonnés.

017

017a

d35bbebba66aa0f685a15e1ff2b7bdf8LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL