8 -INTERNATIONALE JUGENDBEWEGUNGEN

Als junger Student schon engagiert sich Franz Stock in deutsch-französischen Jugendbewegungen für den Frieden in Europa.

Franz-Stock008

008a

e1794dcde9dc6136efbf49367e57e4a1VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV